DRS Makelaars

Bedrijfsonroerend goed in de stad en regio Amsterdam

Diensten

Aanhuur

DRS Aanhuur is dé creatieve en doortastende huisvestingadviseur in kantoorruimte voor ondernemingen welke in Groot Amsterdam en op landelijk niveau opereren. De bedrijfsprocessen van de individuele onderneming vormen het startpunt. Elk traject is anders, elk traject vraagt om een maatwerk aanpak. DRS heeft brede ervaring in diverse sectoren en kent de wensen en eisen van de individuele onderneming. De adviseurs van DRS bieden een totaal pakket waarin de navolgende componenten een integraal onderdeel van de dienstverlening vormen:

  • Beslismodel op basis van werkelijke kosten over de gehele (nieuwe) contractsduur en bestaande contracten
  • Commerciële onderhandeling vanuit de kracht en ervaring van een allround adviseur
  • Opstellen Programma van Eisen; “Het Nieuwe Werken”, reis- en parkeergedrag, ICT behoeften, duurzaamheid in combinatie met werkelijke energielasten etc.
  • Technische invulling en oplevering; DRS Bouw- en Projectmanagement
  • Closing: borging van gemaakte commerciële afspraken

Verhuur

Uw vastgoed vraagt om aandacht. DRS Verhuur is als kantoren- en bedrijfsmatig vastgoedspecialist perfect geëquipeerd om in Groot-Amsterdam het optimale commerciële resultaat uit uw vastgoed te halen. Het verschil in de verhuurmarkt wordt gemaakt door een perfecte positionering tussen aanbod en vraag middels de juiste sourcing en benadering van prospect huurders. Hierbij bewerkt DRS actief de markt vanuit haar netwerk en kennis en door inzet van traditionele en non-traditionele marketingactiviteiten in combinatie met actieve, persoonlijke verkoop. De huurder van vandaag aan uw onroerend goed binden is dag in dag uit onze uitdaging.

Beleggingen

DRS Beleggingen heeft een gespecialiseerd internationaal team welke zich richt op vastgoedbeleggingen in Nederland en Duitsland. Middels haar brede (inter-) nationale netwerk van particuliere en institutionele beleggers in combinatie met lokale vastgoedkennis van zaken is DRS succesvol in aankoop- en verkooptransacties.

Aankoop

In het aankoopproces voor professionele vastgoedbeleggers strekt de advisering zich uit van de identificatie van mogelijkheden, de commerciële onderhandeling, tot en met de structurering en (her-) financiering van de deal.

Verkoop

DRS heeft ruime ervaring in de organisatie, executie en succesvolle afronding van (gestructureerde) verkoopprocessen voor diverse Opdrachtgevers en diverse proposities. Doelstelling is de optimalisatie van prijs en voorwaarden. Vanuit onze professionaliteit, creativiteit en kennis vanuit meerdere disciplines (verhuurmarkt, kapitaal- en financieringsmarkt), gaan wij bij elke Opdracht voor het beste resultaat.

Taxaties

DRS Taxaties is de specialist voor de waardering van uw bedrijfsmatig vastgoed. Op basis van de transactiewaarden en ontwikkelingen in de huidige markt en vanuit het kennisnetwerk van DRS werken wij opdrachten uit. Wij verrichten onder andere: WOZ-taxaties, balanstaxaties, herbouwwaarde, huurwaardetaxaties en verkoop en aankooptaxaties.

Vragen?

020 640 52 52